VIDA QUOTIDIANA, HÀBITS I RUTINESESPAIS I MATERIALSJOC I EXPERIMENTACIÓ
La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu i es viu com una gran oportunitat d’aprenentatge global per afavorir l’autonomia i el benestar de l’infant.

A la llar potenciem aquests moments i els hi donem molta importància, per això tractem aquestes estones amb cura i delicadesa.
La llar ha desenvolupat un projecte sobre la pedagogia dels espais i materials, com a element educatiu i comunicatiu.S’ofereix a l’infant diverses propostes educatives que activen el joc, la curiositat, i la disposició per experimentar, per tal que puguin viure processos de descoberta, de creativitat i d’aprenentatges significatius.