La llar d’infants L’Estel és un espai on s’estableixen les primeres bases per un desenvolupament integral de l’infant, on es potencien les diferents capacitats dels infants i se satisfan les necessitats físiques, afectives, personals, intel·lectuals i socials.

Vols veure les últimes propostes?

  • La magrana
    A la llar oferim un mateix concepte com és la manipulació i el tastet, adaptat als diferents ritmes i moments evolutius. Una mateixa proposta, amb materials diversos, i disposats de manera diferent.
  • Pintem sobre transparent
    No estem acostumats a pintar sobre una base transparent, i fer-ho ens proporciona una nova perspectiva de color, forma… El joc amb la llum és un extra que hi afegim, i ens possibilita diferents situacions o qüestions.

Som una escola que caminem en direcció a la sostenibilitat, proposant materials i estris que tenen cura del medi ambient.AGENDA VIRTUAL


Fem ús d’una agenda virtual, mitjançant l’aplicació Dinantia, on les famílies reben de forma diària les informacions de la llar.